Türkçe İsveççe sözcük öbekleri ve kelime testleri

previous(önceki liste)kanun / lag next(sonraki liste)

Aşağıdaki Türkçe İsveççe söcük öbeklerine bir göz atın. Onları öğrenmeye çalışın, sonra aşağıdaki linklere tıklayarak Kelime Testini yapın.

(Yazı yazmanız gerekmiyor)
(Her cevabı yazmalısınız)
Türkçe İsveççe
sözcük öbeği yorum sözcük öbeği yorum
otorite auktoritet
kanun lag
suç brott
polis polis
adalet rättvisa
mahkeme domstol
suç lagöverträdelse
suçlama anklagelse
avukat advokat
suçlu brottsling
suçlama påstående
suçlanan anklagad
hapishane fängelse
hakim domare
ceza hapishane dom
mahkeme davası domstolsmål