Türkçe Mandarin sözcük öbekleri ve kelime testleri

previous(önceki liste)kişisel maliye / 个人财务 next(sonraki liste)

Aşağıdaki Türkçe Mandarin söcük öbeklerine bir göz atın. Onları öğrenmeye çalışın, sonra aşağıdaki linklere tıklayarak Kelime Testini yapın.

(Yazı yazmanız gerekmiyor)
(Her cevabı yazmalısınız)
Türkçe Mandarin
sözcük öbeği yorum sözcük öbeği Pinyin yorum
hesap 帐户 zhàng hù
banka 银行 yín háng
para qián
geri alma 取款 qŭ kuăn
ödeme 付款 fù kuăn
nakit para 现金 xiàn jīn
kredi 贷方 dài fāng
borç 借方 jiè fāng
faiz 利息 lì xī
hesap raporu 银行帐单 yín háng zhàng dān
ipotek 抵押 dĭ yā
bütçe 预算 yù suàn
yatırım 投资 tóu zī
ortak mal 股份 gŭ fèn
kredi kartı 信用卡 xìng yòng kă
yapı kooperatifi 建筑公会 jiàn zhù gōng huì