Türkçe Mandarin sözcük öbekleri ve kelime testleri

previous(önceki liste)cebir ve aritmetik / 代数和算术 next(sonraki liste)

Aşağıdaki Türkçe Mandarin söcük öbeklerine bir göz atın. Onları öğrenmeye çalışın, sonra aşağıdaki linklere tıklayarak Kelime Testini yapın.

(Yazı yazmanız gerekmiyor)
(Her cevabı yazmalısınız)
Türkçe Mandarin
sözcük öbeği yorum sözcük öbeği Pinyin yorum
tahmin 近似值 jìn sì zhí
sabit 常数 cháng shù
büyüklük 大小 dà xiăo
terim xiàng
bilinmeyen 未知数 wèi zhī shù
değişken 变量 biàn liàng
düğüm 结点 jié diăn
seçmeli 任意的 rèn yì de
yinelenen 循环的 xún huán de