čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Prases i exercicis de vocabulari del Català a Romanès

L'Economia / economia
Dóna un cop d'ull a les frases Català a Romanès que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)

(Has d'escriure cada resposta)

Català Romanès
frase commentari frase commentari
Impost també taxació taxarea
la burocràcia birocraţia
la demanda cererea
l'abastament furnizarea
l'empresari antreprenorul
lliure comerç comerţul liber
inflació inflaţia
creixement creşterea
treball també ocupació munca
la societat corporaţia
el mercat piaţa
el monopoli monopolul
la gestió també direcció direcţiunea
l'aranzel també tarifa tariful
l'atur şomajul
el mercat negre piaţa neagră
l'estat del benestar statul social sistemul de asistenţă socială