previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

smysly / die Sinne

Podívejte se na fráze čeština do němčina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
vidět sehen
dívat se schauen
slyšet hören
poslouchat zuhören
dotýkat se berühren
cítit fühlen
cítit (čichem) riechen
chutnat schmecken