previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

základy matematiky / Grundwissen der Mathematik

Podívejte se na fráze čeština do němčina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
sčítání Addition
odčítání Subtraktion
dělení Division
násobení Multiplikation
součet die Summe
výsledek das Ergebnis
celková částka die Endsumme
nekonečno unendliche Menge
nula die Null
koeficient das Verhältnis
trojúhelník das Dreieck
čtverec das Quadrat
obdélník das Viereck
kruh der Kreis
algebra die Algebra
geometrie die Geometrie
výpočet die Berechnung