Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

krátké fráze 2 / Kurze Sätze 2
Podívejte se na fráze čeština do němčina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
pravidelně Regelmäßig
závisející abhängig von
stejně pěkný Genauso freundlich
pracující pro Für jemanden arbeiten
tolik So viele
kromě Außerdem
takže So dass
V každém případě Auf jeden Fall
Je to povoleno? Ist es gestattet?
moment Einen Moment
Obyčejní lidé Gewöhnliche Menschen
Návyk Die Gewohnheit
být velmi zaneprázdněný sehr beschäftigt sein
Jsem zaneprázdněný this is masculine form; feminine: Jsem zaneprázdněná Ich bin beschäftigt
A tak dále Und so weiter
Na prvním místě zunächst, zuallererst
Mít obavy Sich Sorgen machen