previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do angličtina

podnikání / business

Podívejte se na fráze čeština do angličtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština angličtina
fráze poznámka fráze poznámka
reklama advertisement
obchod business
výbor committee
konkurence competition
firma company
rozvoj development
distribuce distribution
průmysl industry
trh market
organizace organization
kancelář office
smlouva contract
jednání negotiation
obchod trade