English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română
previous(předchozí seznam) next(další seznam)

politika / politics

Česko-anglické fráze

Podívejte se na fráze čeština do angličtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština angličtina
fráze poznámka fráze poznámka
debata debate
vláda government
národ nation
hlava státu head of state
prezident president
předseda chairman
představitel representative
společnost society
politika politics
moc power
komunismus communism
konzervatismus conservatism
liberalismus liberalism
socialismus socialism
kapitalismus capitalism
fašismus fascism
diktatura dictatorship