previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do angličtina

krátké fráze 2 / short phrases 2

Podívejte se na fráze čeština do angličtina níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština angličtina
fráze poznámka fráze poznámka
pravidelně regularly
závisející depending
stejně pěkný Just as nice
pracující pro Working for
tolik So many
kromě besides
takže so that
V každém případě In any case
Je to povoleno? Is it allowed?
moment one moment
Obyčejní lidé Ordinary people
Návyk The habit
být velmi zaneprázdněný to be very busy
Jsem zaneprázdněný this is masculine form; feminine: Jsem zaneprázdněná I am busy
A tak dále And so forth
Na prvním místě In the first place
Mít obavy To be worried