previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

deset až devatenáct / Diez a diecinueve

Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
deset diez
jedenáct once
dvanáct doce
třináct trece
čtrnáct catorce
patnáct quince
šestnáct dieciséis
sedmnáct diecisiete
osmnáct dieciocho
devatenáct diecinueve