previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

algebra a aritmetika / Álgebra y aritmética

Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
priblížnost la aproximación
konstanta la constante
veličina la magnitud
člen el término
neznámý lo desconocido
proměnný la variable
uzel el nodo
arbitrární arbitrario
opakující se recurrente