previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

geometrie a trigonometrie / Geometría y trigonometría

Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
obvod la circunferencia
průměr el diámetro
místo el locus
tangenta la tangente
sinus el seno
kosinus el coseno
kosý el oblicuo
kolmý la perpendicular
úhel el ángulo
linka la línea