Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

základy matematiky / Matemática elemental
Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
sčítání la suma
odčítání la resta
dělení división
násobení multiplicación
součet la suma
výsledek el resultado
celková částka el total
nekonečno infinito
nula cero
koeficient el radio
trojúhelník el triángulo
čtverec el cuadrado
obdélník el rectángulo
kruh el círculo
algebra álgebra
geometrie geometría
výpočet el cálculo