Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

čísla a zlomky / Números y fracciones
Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
dělitel el divisor
zlomek la fracción
obrat la inversa
čitatel el numerador
kvocient el cociente
jmenovatel el denominador
násobek el múltiplo
začátek el primo
součin el producto
převrácená hodnota la recíproca