Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do italština

politika / politica
Podívejte se na fráze čeština do italština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština italština
fráze poznámka fráze poznámka
debata il dibattito
vláda il governo
národ la nazione
prezident il Presidente
předseda il presidente
představitel la rapresentante
společnost la società
politika la politica
moc il potere
komunismus il comunismo
konzervatismus il conservatorismo
liberalismus il liberalismo
socialismus il socialismo
kapitalismus il capitalismo
fašismus il fascismo
diktatura la dittatura
hlava státu il capo dello stato