Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do italština

náboženství a víra / religione e fede
Podívejte se na fráze čeština do italština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština italština
fráze poznámka fráze poznámka
náboženství la religione
víra la fede
modlitba la preghiera
obřad la cerimonia
duch lo spirito
duše l'anima la
bůh il dio
kněz il prete
duchovní il divino
svatý il santo
nebe il Paradiso
peklo l'inferno lo
věčný l'eterno
stvořitel il Creatore