Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do polština

podnikání / biznes
Podívejte se na fráze čeština do polština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština polština
fráze poznámka fráze poznámka
reklama reklama
obchod interes
výbor zarząd
konkurence konkurs
firma firma
rozvoj rozwój
distribuce dytrybucja
průmysl przemysł
trh rynek
organizace organizacja
kancelář biuro
smlouva kontrakt
jednání pertraktacje
obchod handel