Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do polština

politika / polityka
Podívejte se na fráze čeština do polština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština polština
fráze poznámka fráze poznámka
debata debata
vláda rząd
národ naród
prezident prezydent
předseda przewodniczący
představitel poseł
společnost społeczeństwo
politika polityka
moc władza
komunismus komunizm
konzervatismus konserwatyzm
liberalismus liberalizm
socialismus socjalizm
kapitalismus kapitalizm
fašismus faszyzm
diktatura dyktatura
hlava státu głowa państwa