Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do polština

náboženství a víra / religia i wiara
Podívejte se na fráze čeština do polština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština polština
fráze poznámka fráze poznámka
náboženství religia
víra wiara
modlitba modlitwa
obřad obrzęd
duch duch
duše dusza
bůh bóg
kněz ksiądz
duchovní boski
svatý święty
nebe niebo
peklo piekło
věčný wieczny
stvořitel stwórca