Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

dělat a vypadat / делать и казаться

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština ruština
vypadám