Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

dělat a vypadat / делать и казаться

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
vypadají Мы делаем
Они кажутся
Ты кажешься
Ты делаешь
Vyberte správnou odpověď