previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

podnikání / дело, бизнес

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
reklama реклама
obchod дело
výbor комитет
konkurence конкуренция
firma компания
rozvoj развитие
distribuce распределение
průmysl индустрия
trh рынок
organizace организация
kancelář офис
smlouva контракт
jednání переговоры
obchod торговля