Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

osobní finance / личные финансы
Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
účet счет
banka банк
peníze деньги
výběr снятие денег
platba оплата
hotovost наличные деньги
kredit кредит
dluh дебет
úrok процент
výpis отчет
hypotéka ипотека
rozpočet бюджет
investice инвестиции
akcie акции
kreditní karta кредитная карточка
stavební spořitelna жилищно-строительный кооператив