previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

činnosti 2 / действия 2

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
žít жить
zemřít умирать
tvořit творить
začít начинать
přestat заканчивать
umět мочь
zkusit пробовать
vést вести
měřit измерять
čistit убирать