previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

od nuly do devíti / от нуля до девяти

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
nula ноль
jedna один
dva два
tři три
čtyři четыре
pět пять
šest шесть
sedm семь
osm восемь
devět девять