previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

geometrie a trigonometrie / геометрия и тригонометрия

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
obvod окружность
průměr диаметр
místo локус
tangenta тангенс
sinus синус
kosinus косинус
kosý непрямой
kolmý перпендикулярный
úhel угол
linka линия