Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

základy matematiky / основы математики
Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
sčítání прибавление
odčítání вычитание
dělení деление
násobení умножение
součet сумма
výsledek результат
celková částka итог
nekonečno безграничность
nula ноль
koeficient коэффициент
trojúhelník треугольник
čtverec квадрат
obdélník прямоугольник
kruh круг
algebra алгебра
geometrie геометрия
výpočet вычисление