previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

tělesné vlastnosti / физические качества

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
tlustý masculine толстый
hubený masculine худой
vysoký masculine высокий
malý masculine gender низкий
silný masculine gender сильный
slabý masculine gender слабый
velký masculine gender большой
malý masculine gender маленький
dlouhý masculine gender длинный
krátký masculine gender короткий
hluboký masculine gender глубокий
mělký masculine gender поверхностный
vysoký masculine gender высокий
nízký masculine gender низкий
těžký masculine gender тяжелый
lehký masculine gender легкий