Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

části knihy / Разделы книги
Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
fráze фраза
věta предложение
slovo слово
interpunkce пунктуация
odstavec параграф
kapitola глава
dialog диалог
vyjádření выражение фраза
písmeno буква
obsah содержание (книги)
seznam оглавление
název заглавие название