previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

krátké fráze 2 / короткие фразы

Podívejte se na fráze čeština do ruština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
pravidelně правильно регулярно
závisející зависимый
stejně pěkný Так же хорошо, как
pracující pro Работать на
tolik Столько-то Такое-то количество
kromě кроме того
takže так... что
V každém případě В любом случае
Je to povoleno? Это разрешено?
moment Одну минуту
Obyčejní lidé Обычные люди
Návyk Привычка
být velmi zaneprázdněný быть очень занятым
Jsem zaneprázdněný this is masculine form; feminine: Jsem zaneprázdněná Я занят
A tak dále И тому подобное И так далее
Na prvním místě В первую очередь
Mít obavy Беспокоиться о