Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Πηγαίνω και έρχομαι / Anar i Venir next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ πηγαίνω Jo vaig
Εσύ πηγαίνεις Tu vas
Αυτό πηγαίνει Ell va
Εμείς πηγαίνουμε Nosaltres anem
Εσείς πηγαίνετε Vosaltres aneu
Αυτοί πηγαίνουν Ells van
Εγώ έρχομαι Jo vinc
Εσύ έρχεσαι Tu véns
Αυτό έρχεται Ell ve
Εμείς ερχόμαστε Nosaltres venim
Εσείς έρχεστε ερχόσαστε Vosaltres veniu
Αυτοί έρχονται Ells vénen