Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)βάζω και παίρνω / Ficar i Agafar next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ βάζω Jo fico poso
Εσύ βάζεις Tu fiques poses
Αυτό βάζει Ell fica posa
Εμείς βάζουμε Nosaltres fiquem posem
Εσείς βάζετε Vosaltres fiqueu poseu
Αυτοί βάζουν Ells fiquen posen
Εγώ παίρνω Jo agafo
Εσύ παίρνεις Tu agafes
Αυτό παίρνει Ell agafa
Εμείς παίρνουμε Nosaltres agafem
Εσείς παίρνετε Vosaltres agafeu
Αυτοί παίρνουν Ells agafen