Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Γεωμετρία και τριγωνομετρία / Geometria i Trigonometria next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η περίμετρος la circumferència
Η διάμετρος el diàmetre
Ο γεωμετρικός τόπος lloc geomètric
Η εφαπτομένη la tangent
Το ημίτονο el sinus
Το συνημίτονο el cosinus
Η λοξή γωνία l'obliqua
Η κάθετη la perpendicular
Η γωνία l'angle
Η γραμμή la línia