Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

οικονομικά / Economía (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φορολογία impuestos
η γραφειοκρατία la burocracia
η ζήτηση la demanda
η προσφορά la oferta
ο επιχειρηματίας el empresario
το ελεύθερο εμπόριο comercio libre
ο πληθωρισμός inflación
η ανάπτυξη crecimiento
η εργασία labor
η εταιρία la corporación
η αγορά el mercado
το μονοπώλιο el monopolio
η διεύθυνση la gerencia
ο δασμός la tarifa
η ανεργία desempleo
η μαύρη αγορά el mercado negro
το κράτος κοινωνικής πρόνοιας el estado de bienestar