Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

ήχος / Sonido (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
λέω decir
κλαίω τα δάκρυα llorar
φωνάζω gritar
τσιρίζω gritar
μιλάω hablar
γελάω reir
φταρνίζομαι estornudar
βήχω toser
τραγουδώ cantar
σφυρίζω silbar
λαχανιάζω jadear