Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)καταστροφή / la destruction next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
καταστρέφω détruire
καίω brûler
εκρήγνυμαι exploser
ελέγχω contrôler
συντρίβω écraser
προκαλώ ζημιά abîmer
σείω secouer
αμφιβάλλω douter
διπλώνω plier
επιτίθεμαι attaquer