Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

πολιτική / politica (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η δημόσια συζήτηση il dibattito
η κυβέρνηση il governo
το έθνος la nazione
ο πρόεδρος il Presidente
ο προεδρεύων il presidente
ο βουλευτής la rappresentanza
η κοινωνία la società
η πολιτική la politica
η δύναμη il potere
ο κομμουνισμός il comunismo
ο συντηρητισμός il conservatorismo
ο φιλελευθερισμός il liberalismo
ο σοσιαλισμός il socialismo
ο καπιταλισμός il capitalismo
ο φασισμός il fascismo
η δικτατορία la dittatura
ο επικεφαλής του κράτους il capo dello stato