Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

θρησκεία και πίστη / religione e fede (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η θρησκεία la religione
η πίστη la fede
η προσευχή la preghiera
η τελετή la cerimonia
το πνεύμα lo spirito
η ψυχή l'anima la
ο θεός Dio
ο ιερέας il prete
θείο divino
άγιο santo
ο παράδεισος il Paradiso
η κόλαση l'inferno lo
αιώνιο eterno
ο δημιουργός il Creatore