Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

καταστροφή / distruzione (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
καταστρέφω distruggere
καίω bruciare
εκρήγνυμαι scoppiare
ελέγχω controllare
συντρίβω schiacciare
προκαλώ ζημιά danneggiare
σείω scuotere
αμφιβάλλω dubitare
διπλώνω piegare
επιτίθεμαι attaccare