Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

αλληλεπίδραση / interattivo (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
επιδιώκω inseguire
συναγωνίζομαι completare
κερδίζω vincere
χάνω ηττούμαι perdere essere sconfitti
κάνω έρωτα fare l'amore
οδηγώ guidare
ανταμοίβω ricompensare
βοηθώ aiutare
ρωτάω chiedere
επιτρέπω permettere
πολεμώ combattere