Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

ήχος / suono (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
λέω dire
κλαίω τα δάκρυα piangere lacrime
φωνάζω urlare
τσιρίζω gridare
μιλάω parlare
γελάω ridere
φταρνίζομαι starnutire
βήχω tossire
τραγουδώ cantare
σφυρίζω fischiare
λαχανιάζω avere il fiatone