Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

εργάτες / Operai (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο χτίστης il costruttore
ο αγρότης il contadino
ο υδραυλικός l'idraulico
ο ηλεκτρολόγος l'elettricista
ο οδηγός l'autista
ο μάγειρας il cuoco
ο σερβιτόρος il cameriere
ο υπάλληλος l'impiegato
ο μπάρμαν il barista