Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Πηγαίνω και έρχομαι / gaan en komen next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ πηγαίνω ik ga
Εσύ πηγαίνεις jij gaat
Αυτό πηγαίνει hij gaat
Εμείς πηγαίνουμε wij gaan
Εσείς πηγαίνετε jullie gaan
Αυτοί πηγαίνουν zij gaan
Εγώ έρχομαι ik kom
Εσύ έρχεσαι jij komt
Αυτό έρχεται hij komt
Εμείς ερχόμαστε wij komen
Εσείς έρχεστε ερχόσαστε jullie komen
Αυτοί έρχονται zij komen