Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)βάζω και παίρνω / zetten en nemen next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ βάζω ik zet
Εσύ βάζεις jij zet
Αυτό βάζει hij zet
Εμείς βάζουμε wij zetten
Εσείς βάζετε jullie zetten
Αυτοί βάζουν zij zetten
Εγώ παίρνω ik neem
Εσύ παίρνεις jij neemt
Αυτό παίρνει hij neemt
Εμείς παίρνουμε wij nemen
Εσείς παίρνετε jullie nemen
Αυτοί παίρνουν zij nemen