Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Μηχανική / mecanica next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η ταχύτητα velocitatea
Ο όγκος volumul
Η δύναμη forţa
Η μάζα masa
Η επιτάχυνση acceleraţia
Το πλάτος της ταλάντωσης amplitudinea
Ο μοχλός levierul
Το υπομόχλιο punctul de sprijin
Το φορτίο încărcătura
Η αδράνεια momentul
Το έμβολο pistonul
Το βλήμα proiectilul
Η τροχαλία roata de transmisie
Το εκκρεμές pendulul