Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

επιχείρηση / iş (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η διαφήμιση reklam
η επιχείρηση
η επιτροπή komite
ο ανταγωνισμός yarışma
η εταιρία şirket
η ανάπτυξη gelişme
η διανομή dağıtım
η βιομηχανία endüstri
η αγορά Pazar
ο οργανισμός organizasyon
το γραφείο ofis
το συμβόλαιο sözleşme
η διαπραγμάτευση görüşme
το εμπόριο ticaret