Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

ο ηλεκτρονικός υπολογιστής / bilgisayar (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η οθόνη ekran
το πληκτρολόγιο klavye
το ποντίκι fare
το δίκτυο internet ağı
το λογισμικό yazılım
η ηλεκτρονική διεύθυνση e-posta
η συντριβή arıza
ο σκληρός δίσκος cd sürücüsü
η δισκέτα disket