Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

φυτά / bitkiler (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο σπόρος tohum
η ρίζα kök
το κλαδί dal
το φύλλο yaprak
το δέντρο ağaç
το γρασίδι çimen
ο καρπός çilek iraz gibi meyveler
το λουλούδι çiçek
το αγριόχορτο ot
ο θάμνος çalı
ο κορμός ağaç gövdesi