Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

η γη / dünya (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο κόσμος dünya
ο λόφος tepe
το βουνό dağ
το χωράφι tarla
η γη arsa
το ποτάμι ırmak
η παραλία kumsal
το ρυάκι dere
η κοιλάδα vadi
η θάλασσα deniz
ο δρόμος yol
το μονοπάτι patika